Cửa hàng Hoa tươi - KIẾN Flowers - Hoa tươi Kiến Flowers là thương hiệu hoa online chuyên cung cấp dịch vụ Hoa tươi. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển những lời yêu thương tới người thân yêu. Hãy tạo ra một sự ngạc nhiên cho các dịp sinh nhật của gia đình, bạn bè và người thân bạn nhé!

Hỗ trợ giao hàng Free ship: Đơn hàng >300K & <10km
Tư vấn nhiệt tình Hỗ trợ 24/7 - Hotline: 086 800 1760
Sản phẩm tinh tế Cam kết hoa tươi - Mẫu hoa đa dạng

Mã SP: LHD.19068

5.250.000₫ 5.500.000₫

Mã SP: LHD.19082

2.700.000₫ 3.000.000₫

Mã SP: LHD.19072

5.250.000₫ 5.500.000₫

Mã SP: LHD.19057

2.300.000₫ 2.500.000₫

Mã SP: LHD.19056

1.150.000₫ 1.200.000₫

Mã SP: LHD.19013

3.100.000₫ 3.150.000₫

Mã SP: LHD.19049

3.700.000₫ 3.900.000₫

Mã SP: LHD.19060

1.750.000₫ 1.850.000₫

Mã SP: LHD.19063

1.750.000₫

Mã SP: LHD.19059

420.000₫ 450.000₫

Mã SP: LHD.18004

450.000₫

Mã SP: LHD.19011

3.500.000₫ 3.800.000₫

Mã SP: LHD.19055

800.000₫ 850.000₫

Mã SP: LHD.19031

2.750.000₫ 2.800.000₫

Mã SP: LHD.19030

1.750.000₫ 1.800.000₫

Mã SP: LHD.18040

1.600.000₫ 1.700.000₫

Mã SP: HGO.19032

480.000₫ 650.000₫

Mã SP: HHO.19021

480.000₫ 580.000₫

Mã SP: LHD.19078

420.000₫ 500.000₫

Mã SP: LHD.19077

420.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.19092

320.000₫ 350.000₫

Mã SP: HBO.19091

160.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19090

160.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19089

250.000₫ 300.000₫

Mã SP: HBO.19088

160.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19087

160.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19086

220.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19085

220.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.19084

220.000₫ 500.000₫

Mã SP: HGO.19031

480.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19081

500.000₫ 550.000₫

Mã SP: HBO.19079

420.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19078

420.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19076

220.000₫ 300.000₫

Mã SP: HBI.19029

450.000₫ 850.000₫

Mã SP: HGO.19029

400.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.19072

500.000₫ 620.000₫

Mã SP: HBO.19070

480.000₫ 720.000₫

Mã SP: LHD.19065

420.000₫ 450.000₫

Mã SP: HGO.19027

480.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19069

400.000₫ 700.000₫

Mã SP: LHD.19064

420.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.19068

390.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19066

480.000₫ 800.000₫

Mã SP: HGO.19026

480.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.19063

320.000₫ 550.000₫

Mã SP: LHD.19062

420.000₫ 450.000₫

Mã SP: LHD.19059

420.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.19061

500.000₫ 850.000₫

Mã SP: LHD.19058

420.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.19057

180.000₫ 350.000₫

Mã SP: HBO.19056

320.000₫ 420.000₫

Mã SP: HBO.19055

390.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19053

500.000₫ 720.000₫

Mã SP: LHD.19053

420.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.19052

220.000₫ 420.000₫

Mã SP: HBO.19051

190.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBO.19050

90.000₫ 160.000₫

Mã SP: HBO.19049

99.000₫ 160.000₫

Mã SP: HHN.19004

500.000₫ 650.000₫

Mã SP: HHN.19002

320.000₫ 380.000₫

Mã SP: HHN.19001

280.000₫ 350.000₫

Mã SP: HBO.19046

320.000₫ 580.000₫

Mã SP: HGO.19022

500.000₫ 750.000₫

Mã SP: HGO.19021

500.000₫ 850.000₫

Mã SP: HBO.19042

350.000₫ 550.000₫

Mã SP: HGO.19018

400.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBI.19019

350.000₫ 650.000₫

Mã SP: LHD.19044

400.000₫ 450.000₫

Mã SP: LHD.19042

420.000₫ 500.000₫

Mã SP: HHO.19004

480.000₫ 750.000₫

Mã SP: HBO.19033

430.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19032

400.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.19031

400.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.19029

500.000₫ 850.000₫

Mã SP: HGO.19013

500.000₫ 850.000₫

Mã SP: LHD.19028

450.000₫ 480.000₫

Mã SP: HGO.19010

400.000₫ 600.000₫

Mã SP: HGO.19007

420.000₫ 650.000₫

Mã SP: HGO.19005

450.000₫ 750.000₫

Mã SP: LHD.19089

1.850.000₫ 2.000.000₫

Mã SP: LHD.19088

1.750.000₫ 1.800.000₫

Mã SP: LHD.19087

1.100.000₫ 1.200.000₫

Mã SP: LHD.19086

3.500.000₫ 3.800.000₫

Mã SP: LHD.19085

2.000.000₫ 2.500.000₫

Mã SP: LHD.19084

1.750.000₫ 1.850.000₫

Mã SP: LHD.19083

1.700.000₫ 1.800.000₫

Mã SP: LHD.19082

2.700.000₫ 3.000.000₫

Mã SP: LHD.19081

1.250.000₫ 1.500.000₫

Mã SP: HBO.19098

860.000₫ 960.000₫

Mã SP: HHO.19022

1.200.000₫ 1.500.000₫

Mã SP: LHD.19080

1.750.000₫ 1.850.000₫

Mã SP: HBO.19096

1.250.000₫ 1.500.000₫

Mã SP: HGO.19032

480.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19095

1.250.000₫ 1.500.000₫

Mã SP: HBO.19094

820.000₫ 1.000.000₫

Mã SP: HBI.19043

960.000₫ 1.200.000₫

Mã SP: HHO.19021

480.000₫ 580.000₫

Mã SP: LHD.18026

720.000₫ 800.000₫

Mã SP: LHD.19079

1.050.000₫ 1.200.000₫

Mã SP: HBO.19093

760.000₫ 850.000₫

Mã SP: HKT.19034

1.350.000₫ 1.500.000₫

Mã SP: HBI.19042

1.450.000₫ 1.500.000₫

Mã SP: HBI.19041

550.000₫ 600.000₫
Cửa hàng Hoa tươi - KIẾN Flowers
Cửa hàng Hoa tươi - KIẾN Flowers
popup

Số lượng:

Tổng tiền: