Cửa hàng Hoa tươi - KIẾN Flowers - Hoa tươi Kiến Flowers là thương hiệu hoa online chuyên cung cấp dịch vụ Hoa tươi. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển những lời yêu thương tới người thân yêu. Hãy tạo ra một sự ngạc nhiên cho các dịp sinh nhật của gia đình, bạn bè và người thân bạn nhé!

Hỗ trợ giao hàng Free ship: Đơn hàng >300K & <10km
Tư vấn nhiệt tình Hỗ trợ 24/7 - Hotline: 086 800 1760
Sản phẩm tinh tế Cam kết hoa tươi - Mẫu hoa đa dạng

Mã SP: LHD.19055

700.000₫ 750.000₫

Mã SP: LHD.19057

1.960.000₫ 2.200.000₫

Mã SP: LHD.19063

1.500.000₫ 1.650.000₫

Mã SP: LHD.19056

980.000₫ 1.000.000₫

Mã SP: LHD.19049

3.000.000₫ 3.100.000₫

Mã SP: LHD.19059

400.000₫ 450.000₫

Mã SP: LHD.19060

1.500.000₫ 1.650.000₫

Mã SP: LHD.19013

2.520.000₫ 2.700.000₫

Mã SP: LHD.18004

400.000₫ 450.000₫

Mã SP: LHD.19011

3.000.000₫ 3.500.000₫

Mã SP: LHD.19031

2.240.000₫ 2.400.000₫

Mã SP: LHD.19030

1.500.000₫ 1.600.000₫

Mã SP: LHD.18040

1.600.000₫ 1.700.000₫

Mã SP: LHD.19004

1.500.000₫ 2.000.000₫

Mã SP: LHD.18027

700.000₫ 900.000₫

Mã SP: LHD.19003

1.800.000₫ 2.000.000₫

Mã SP: HBO.19092

320.000₫ 350.000₫

Mã SP: HBO.19091

160.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19090

160.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19089

250.000₫ 300.000₫

Mã SP: HBO.19088

160.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19087

160.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19086

220.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19085

220.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.19084

220.000₫ 500.000₫

Mã SP: HGO.19031

480.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19081

450.000₫ 550.000₫

Mã SP: HBO.19079

420.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19078

420.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19076

220.000₫ 300.000₫

Mã SP: HBI.19029

450.000₫ 850.000₫

Mã SP: HGO.19029

400.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.19072

500.000₫ 620.000₫

Mã SP: HBO.19070

480.000₫ 720.000₫

Mã SP: LHD.19065

400.000₫ 450.000₫

Mã SP: HGO.19027

480.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19069

400.000₫ 700.000₫

Mã SP: LHD.19064

400.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.19068

390.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19066

480.000₫ 800.000₫

Mã SP: HGO.19026

480.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.19063

320.000₫ 550.000₫

Mã SP: LHD.19062

400.000₫ 450.000₫

Mã SP: LHD.19059

400.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.19061

500.000₫ 850.000₫

Mã SP: LHD.19058

400.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.19057

180.000₫ 350.000₫

Mã SP: HBO.19056

220.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.19055

390.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19053

500.000₫ 720.000₫

Mã SP: LHD.19053

400.000₫ 420.000₫

Mã SP: HBO.19052

220.000₫ 420.000₫

Mã SP: HBO.19051

190.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBO.19050

90.000₫ 160.000₫

Mã SP: HBO.19049

99.000₫ 160.000₫

Mã SP: HHN.19004

500.000₫ 650.000₫

Mã SP: HHN.19002

320.000₫ 380.000₫

Mã SP: HHN.19001

280.000₫ 350.000₫

Mã SP: HBO.19046

320.000₫ 580.000₫

Mã SP: HGO.19022

500.000₫ 750.000₫

Mã SP: HGO.19021

500.000₫ 850.000₫

Mã SP: HBO.19042

350.000₫ 550.000₫

Mã SP: HGO.19018

400.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBI.19019

350.000₫ 650.000₫

Mã SP: LHD.19044

380.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.19042

420.000₫ 500.000₫

Mã SP: HHO.19004

480.000₫ 750.000₫

Mã SP: HBO.19033

430.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19032

400.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.19031

400.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.19029

500.000₫ 850.000₫

Mã SP: HGO.19013

500.000₫ 850.000₫

Mã SP: LHD.19028

400.000₫ 450.000₫

Mã SP: HGO.19010

400.000₫ 600.000₫

Mã SP: HGO.19007

420.000₫ 650.000₫

Mã SP: HGO.19005

450.000₫ 750.000₫

Mã SP: HBO.19022

400.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19016

500.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19012

250.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.19011

250.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.19075

800.000₫ 1.200.000₫

Mã SP: LHD.19074

900.000₫ 1.050.000₫

Mã SP: LHD.19073

900.000₫ 1.050.000₫

Mã SP: LHD.19072

4.500.000₫ 5.250.000₫

Mã SP: LHD.19071

1.100.000₫ 1.550.000₫

Mã SP: LHD.19070

1.280.000₫ 1.350.000₫

Mã SP: HBO.19092

320.000₫ 350.000₫

Mã SP: HHO.19020

580.000₫ 600.000₫

Mã SP: HHO.19019

580.000₫ 600.000₫

Mã SP: HBI.19040

1.200.000₫ 1.500.000₫

Mã SP: HBI.19039

1.450.000₫ 1.500.000₫

Mã SP: HBI.19038

1.100.000₫ 1.200.000₫

Mã SP: HBI.19037

950.000₫ 1.000.000₫

Mã SP: HBI.19036

850.000₫ 1.000.000₫

Mã SP: HBI.19035

1.250.000₫ 1.500.000₫

Mã SP: HHO.19018

580.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.19091

160.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19090

160.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19089

250.000₫ 300.000₫

Mã SP: HBO.19088

160.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19087

160.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19086

220.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19085

220.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.19084

220.000₫ 500.000₫
Cửa hàng Hoa tươi - KIẾN Flowers
Cửa hàng Hoa tươi - KIẾN Flowers
popup

Số lượng:

Tổng tiền: