Cửa hàng Hoa tươi - KIẾN Flowers - Hoa tươi Kiến Flowers là thương hiệu hoa online chuyên cung cấp dịch vụ Hoa tươi. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển những lời yêu thương tới người thân yêu. Hãy tạo ra một sự ngạc nhiên cho các dịp sinh nhật của gia đình, bạn bè và người thân bạn nhé!

Hỗ trợ giao hàng Free ship: Đơn hàng >500K & <10km
Tư vấn nhiệt tình Hỗ trợ 24/7 - Hotline: 086 800 1760
Sản phẩm tinh tế Cam kết hoa tươi - Mẫu hoa đa dạng

Mã SP: LHĐCC_113

4.800.000₫ 5.250.000₫

Mã SP: LHĐCC_112

3.840.000₫ 4.200.000₫

Mã SP: LHĐCC_111

900.000₫ 1.050.000₫

Mã SP: LHĐCC_110

480.000₫ 500.000₫

Mã SP: LHĐCC_109

780.000₫ 800.000₫

Mã SP: LHĐCC_108

2.880.000₫ 3.150.000₫

Mã SP: LHĐCC_107

1.500.000₫ 1.750.000₫

Mã SP: LHĐCC_106

1.050.000₫ 1.200.000₫

Mã SP: LHĐCC_105

1.050.000₫ 1.200.000₫

Mã SP: LHĐCC_104

480.000₫ 500.000₫

Mã SP: LHĐCC_103

1.600.000₫ 1.750.000₫

Mã SP: LHĐCC_101

950.000₫ 1.050.000₫

Mã SP: LHĐCC_099

1.600.000₫ 1.750.000₫

Mã SP: LHĐCC_098

1.500.000₫ 1.600.000₫

Mã SP: LHĐCC_097

2.400.000₫ 2.500.000₫

Mã SP: LHĐCC_096

1.100.000₫

Mã SP: HBI.20018

650.000₫ 800.000₫

Mã SP: HGO.20009

650.000₫ 800.000₫

Mã SP: HGO.20008

580.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.20025

620.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.20024

480.000₫ 600.000₫

Mã SP: HBI.20017

680.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.20023

480.000₫ 600.000₫

Mã SP: HBO.20022

650.000₫ 750.000₫

Mã SP: HBO.20021

200.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.20020

590.000₫ 650.000₫

Mã SP: HHO.20013

680.000₫ 750.000₫

Mã SP: HBO.20019

450.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.20018

580.000₫ 650.000₫

Mã SP: HGO.20007

580.000₫ 800.000₫

Mã SP: HHO.20011

640.000₫ 800.000₫

Mã SP: HGO.20006

700.000₫ 800.000₫

Mã SP: HHO.20010

640.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBI.20016

650.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBI.20015

700.000₫ 800.000₫

Mã SP: HHO.20009

650.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.20016

400.000₫ 550.000₫

Mã SP: HBO.20015

620.000₫ 850.000₫

Mã SP: HBO.20014

490.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.20013

620.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.20012

620.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.20011

550.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.20010

550.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.20009

550.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.20008

580.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBI.20014

600.000₫ 800.000₫

Mã SP: HHO.20007

580.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBI.20013

690.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBI.20012

690.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.20007

680.000₫ 750.000₫

Mã SP: HGO.20003

650.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.20004

350.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBI.20010

680.000₫ 750.000₫

Mã SP: HBO.20003

650.000₫ 750.000₫

Mã SP: HBO.20002

620.000₫ 680.000₫

Mã SP: HHO.20006

580.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBI.20018

650.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.20026

1.500.000₫ 2.000.000₫

Mã SP: HGO.20009

650.000₫ 800.000₫

Mã SP: HHO.20014

1.200.000₫

Mã SP: HGO.20008

580.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.20025

620.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.20024

480.000₫ 600.000₫

Mã SP: HBI.20017

680.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.20023

480.000₫ 600.000₫

Mã SP: HBO.20022

650.000₫ 750.000₫

Mã SP: HKT.20010

2.000.000₫ 2.200.000₫

Mã SP: HKT.20009

900.000₫ 1.200.000₫

Mã SP: HBO.20021

200.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.20020

590.000₫ 650.000₫

Mã SP: HHO.20013

680.000₫ 750.000₫

Mã SP: HBO.20019

450.000₫ 650.000₫

Mã SP: HKT.20008

1.800.000₫ 2.000.000₫

Mã SP: HHO.20012

1.200.000₫ 1.300.000₫

Mã SP: HBO.20018

580.000₫ 650.000₫

Mã SP: HGO.20007

580.000₫ 800.000₫

Mã SP: HHO.20011

640.000₫ 800.000₫

Mã SP: HGO.20006

700.000₫ 800.000₫

Mã SP: HHO.20010

640.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBI.20016

650.000₫ 800.000₫
Cửa hàng Hoa tươi - KIẾN Flowers
Cửa hàng Hoa tươi - KIẾN Flowers
popup

Số lượng:

Tổng tiền: