Cửa hàng Hoa tươi - KIẾN Flowers - Hoa tươi Kiến Flowers là thương hiệu hoa online chuyên cung cấp dịch vụ Hoa tươi. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển những lời yêu thương tới người thân yêu. Hãy tạo ra một sự ngạc nhiên cho các dịp sinh nhật của gia đình, bạn bè và người thân bạn nhé!

Hỗ trợ giao hàng Free ship: Đơn hàng >300K & <10km
Tư vấn nhiệt tình Hỗ trợ 24/7 - Hotline: 086 800 1760
Sản phẩm tinh tế Cam kết hoa tươi - Mẫu hoa đa dạng

Mã SP: LHD.18004

350.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.19011

2.800.000₫ 3.500.000₫

Mã SP: LHD.19001

2.800.000₫ 3.500.000₫

Mã SP: LHD.19009

1.400.000₫ 1.750.000₫

Mã SP: LHD.18040

1.500.000₫ 1.700.000₫

Mã SP: LHD.18014

2.520.000₫ 3.150.000₫

Mã SP: LHD.19004

1.400.000₫ 2.000.000₫

Mã SP: LHD.18027

680.000₫ 900.000₫

Mã SP: LHD.19003

1.650.000₫ 2.000.000₫

Mã SP: LHD.18042

2.240.000₫ 2.800.000₫

Mã SP: LHD.19006

680.000₫ 750.000₫

Mã SP: LHD.18041

5.040.000₫ 6.300.000₫

Mã SP: LHD.18036

350.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18035

2.240.000₫ 2.800.000₫

Mã SP: LHD.18033

1.750.000₫ 2.000.000₫

Mã SP: LHD.18032

1.550.000₫ 1.900.000₫

Mã SP: HBO.19027

480.000₫ 650.000₫

Mã SP: HGO.19010

450.000₫ 600.000₫

Mã SP: HGO.19008

500.000₫ 650.000₫

Mã SP: HGO.19007

450.000₫ 600.000₫

Mã SP: HGO.19005

450.000₫ 750.000₫

Mã SP: HBO.19022

450.000₫ 480.000₫

Mã SP: HBO.19012

300.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBO.19011

300.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBI.19006

280.000₫ 300.000₫

Mã SP: HGO.19001

450.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.19007

300.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBO.19006

450.000₫ 550.000₫

Mã SP: HBO.19005

150.000₫ 250.000₫

Mã SP: HHO.19001

500.000₫ 750.000₫

Mã SP: LHD.18039

260.000₫ 300.000₫

Mã SP: LHD.18038

260.000₫ 300.000₫

Mã SP: LHD.18037

260.000₫ 300.000₫

Mã SP: LHD.18036

350.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBO.18072

480.000₫ 600.000₫

Mã SP: HBO.18070

220.000₫ 300.000₫

Mã SP: HHO.18072

450.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.18069

180.000₫ 220.000₫

Mã SP: HBO.18068

250.000₫ 390.000₫

Mã SP: LHD.18019

320.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18018

320.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18017

320.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18016

320.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18013

320.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18012

320.000₫ 400.000₫

Mã SP: HHO.18069

450.000₫ 650.000₫

Mã SP: HHO.18068

450.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.18066

500.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.18065

500.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.18064

390.000₫ 550.000₫

Mã SP: LHD.18011

300.000₫ 400.000₫

Mã SP: HHO.18064

480.000₫ 700.000₫

Mã SP: HHO.18063

450.000₫ 700.000₫

Mã SP: HHO.18062

480.000₫ 700.000₫

Mã SP: LHD.18009

300.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18004

350.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18003

300.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18002

350.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18001

380.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.18059

220.000₫ 300.000₫

Mã SP: HBO.18058

200.000₫ 300.000₫

Mã SP: HBO.18057

280.000₫ 600.000₫

Mã SP: HBO.18056

300.000₫ 420.000₫

Mã SP: HBO.18055

350.000₫ 520.000₫

Mã SP: HBO.18054

400.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.18052

220.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBO.18051

180.000₫ 300.000₫

Mã SP: HGO.18044

450.000₫ 550.000₫

Mã SP: HGO.18043

450.000₫ 550.000₫

Mã SP: HGO.18040

420.000₫ 650.000₫

Mã SP: HGO.18039

420.000₫ 650.000₫

Mã SP: HGO.18038

420.000₫ 650.000₫

Mã SP: HGO.18037

420.000₫ 650.000₫

Mã SP: HHO.18055

450.000₫ 700.000₫

Mã SP: HHO.18054

450.000₫ 700.000₫

Mã SP: HHO.18045

450.000₫ 550.000₫

Mã SP: HHO.18044

450.000₫ 550.000₫

Mã SP: HBO.18047

350.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBO.18045

300.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.18044

480.000₫ 620.000₫

Mã SP: HHO.18057

950.000₫ 1.600.000₫

Mã SP: HHO.18067

1.000.000₫ 1.500.000₫

Mã SP: HBO.18071

600.000₫ 950.000₫

Mã SP: HBO.18070

220.000₫ 300.000₫

Mã SP: HBO.19001

950.000₫ 1.200.000₫

Mã SP: HGO.18050

750.000₫ 1.000.000₫

Mã SP: HBI.18026

1.050.000₫ 1.100.000₫

Mã SP: LHD.18018

320.000₫ 400.000₫

Mã SP: HHO.18072

450.000₫ 500.000₫

Mã SP: LHD.18017

320.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBI.18030

1.600.000₫ 1.800.000₫

Mã SP: LHD.18012

320.000₫ 400.000₫

Mã SP: HHO.18066

700.000₫ 900.000₫

Mã SP: HBO.18069

180.000₫ 220.000₫

Mã SP: HBI.18029

1.600.000₫ 1.800.000₫

Mã SP: LHD.18019

320.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18016

320.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18014

2.520.000₫ 3.150.000₫

Mã SP: HHO.18063

450.000₫ 700.000₫

Mã SP: HHO.18071

550.000₫ 700.000₫

Mã SP: HHO.18070

550.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.18068

250.000₫ 390.000₫

Mã SP: LHD.18013

320.000₫ 400.000₫

Mã SP: HGO.18049

750.000₫ 900.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: