Cửa hàng Hoa tươi - KIẾN Flowers - Hoa tươi Kiến Flowers là thương hiệu hoa online chuyên cung cấp dịch vụ Hoa tươi. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển những lời yêu thương tới người thân yêu. Hãy tạo ra một sự ngạc nhiên cho các dịp sinh nhật của gia đình, bạn bè và người thân bạn nhé!

Hỗ trợ giao hàng Free ship: Đơn hàng >300K & <10km
Tư vấn nhiệt tình Hỗ trợ 24/7 - Hotline: 086 800 1760
Sản phẩm tinh tế Cam kết hoa tươi - Mẫu hoa đa dạng

Mã SP: LHD.18004

300.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.19011

2.800.000₫ 3.500.000₫

Mã SP: LHD.19001

2.800.000₫ 3.500.000₫

Mã SP: LHD.19009

1.400.000₫ 1.750.000₫

Mã SP: LHD.18040

1.500.000₫ 1.700.000₫

Mã SP: LHD.18014

2.520.000₫ 3.150.000₫

Mã SP: LHD.19004

1.400.000₫ 2.000.000₫

Mã SP: LHD.18027

680.000₫ 900.000₫

Mã SP: LHD.19003

1.850.000₫ 2.200.000₫

Mã SP: LHD.18042

2.240.000₫ 2.800.000₫

Mã SP: LHD.19006

700.000₫ 750.000₫

Mã SP: LHD.18041

5.040.000₫ 6.300.000₫

Mã SP: LHD.18036

350.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18035

2.240.000₫ 2.800.000₫

Mã SP: LHD.18033

1.750.000₫ 2.000.000₫

Mã SP: LHD.18032

1.550.000₫ 1.900.000₫

Mã SP: HBO.19012

350.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBO.19011

350.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBI.19006

250.000₫ 300.000₫

Mã SP: HGO.19001

420.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.19007

350.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBO.19006

400.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.19005

200.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19004

490.000₫ 550.000₫

Mã SP: HBO.19002

450.000₫ 580.000₫

Mã SP: LHD.18039

250.000₫ 300.000₫

Mã SP: LHD.18038

250.000₫ 300.000₫

Mã SP: LHD.18037

250.000₫ 300.000₫

Mã SP: LHD.18036

350.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBI.18031

500.000₫ 550.000₫

Mã SP: HBO.18074

420.000₫ 520.000₫

Mã SP: HBO.18072

450.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.18070

220.000₫ 250.000₫

Mã SP: HHO.18072

450.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.18069

180.000₫ 200.000₫

Mã SP: HBO.18068

350.000₫ 390.000₫

Mã SP: LHD.18019

270.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18018

270.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18017

270.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18016

270.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18013

270.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18012

280.000₫ 400.000₫

Mã SP: HHO.18069

420.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.18066

500.000₫ 590.000₫

Mã SP: HBO.18064

450.000₫ 500.000₫

Mã SP: LHD.18011

250.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBO.18062

350.000₫ 400.000₫

Mã SP: HHO.18064

390.000₫ 450.000₫

Mã SP: HHO.18063

390.000₫ 450.000₫

Mã SP: HHO.18062

400.000₫ 450.000₫

Mã SP: LHD.18010

500.000₫ 700.000₫

Mã SP: LHD.18009

250.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18004

300.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18003

250.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18002

320.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18001

350.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.18059

250.000₫ 300.000₫

Mã SP: HBO.18058

220.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.18057

380.000₫ 420.000₫

Mã SP: HBO.18056

380.000₫ 420.000₫

Mã SP: HBO.18055

480.000₫ 520.000₫

Mã SP: HBO.18054

500.000₫ 520.000₫

Mã SP: HBO.18052

180.000₫ 200.000₫

Mã SP: HBO.18051

150.000₫ 200.000₫

Mã SP: HGO.18044

420.000₫ 500.000₫

Mã SP: HGO.18043

420.000₫ 500.000₫

Mã SP: HGO.18040

450.000₫ 500.000₫

Mã SP: HGO.18039

450.000₫ 500.000₫

Mã SP: HGO.18038

450.000₫ 500.000₫

Mã SP: HGO.18037

450.000₫ 500.000₫

Mã SP: HHO.18055

450.000₫ 500.000₫

Mã SP: HHO.18054

450.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBI.18021

500.000₫ 600.000₫

Mã SP: HHO.18045

450.000₫ 550.000₫

Mã SP: HHO.18044

450.000₫ 550.000₫

Mã SP: HBO.18047

350.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBO.18045

390.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.18044

390.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.18038

220.000₫

Mã SP: HBO.18036

280.000₫ 350.000₫

Mã SP: HHO.18057

1.150.000₫ 1.400.000₫

Mã SP: HHO.18067

1.200.000₫ 1.500.000₫

Mã SP: HBO.18071

850.000₫ 920.000₫

Mã SP: HBO.18070

220.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19001

800.000₫ 850.000₫

Mã SP: HGO.18050

920.000₫ 1.000.000₫

Mã SP: HBI.18026

1.050.000₫ 1.100.000₫

Mã SP: LHD.18018

270.000₫ 400.000₫

Mã SP: HHO.18072

450.000₫ 500.000₫

Mã SP: LHD.18017

270.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBI.18030

1.600.000₫ 1.800.000₫

Mã SP: LHD.18012

280.000₫ 400.000₫

Mã SP: HHO.18066

650.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.18069

180.000₫ 200.000₫

Mã SP: HBI.18029

1.600.000₫ 1.800.000₫

Mã SP: LHD.18019

270.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18016

270.000₫ 400.000₫

Mã SP: LHD.18014

2.520.000₫ 3.150.000₫

Mã SP: HHO.18063

390.000₫ 450.000₫

Mã SP: HHO.18071

560.000₫ 700.000₫

Mã SP: HHO.18070

540.000₫ 600.000₫

Mã SP: HBO.18068

350.000₫ 390.000₫

Mã SP: LHD.18013

270.000₫ 400.000₫

Mã SP: HGO.18049

650.000₫ 700.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: