Cửa hàng Hoa tươi - KIẾN Flowers - Hoa tươi Kiến Flowers là thương hiệu hoa online chuyên cung cấp dịch vụ Hoa tươi. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển những lời yêu thương tới người thân yêu. Hãy tạo ra một sự ngạc nhiên cho các dịp sinh nhật của gia đình, bạn bè và người thân bạn nhé!

Hỗ trợ giao hàng Free ship: Đơn hàng >300K & <10km
Tư vấn nhiệt tình Hỗ trợ 24/7 - Hotline: 086 800 1760
Sản phẩm tinh tế Cam kết hoa tươi - Mẫu hoa đa dạng

Mã SP: LHD.19014

3.200.000₫ 3.800.000₫

Mã SP: LHD.19013

2.700.000₫ 3.150.000₫

Mã SP: LHD.18004

450.000₫

Mã SP: LHD.19011

3.000.000₫ 3.800.000₫

Mã SP: LHD.19030

1.500.000₫ 1.800.000₫

Mã SP: LHD.18040

1.600.000₫ 1.700.000₫

Mã SP: LHD.18027

720.000₫ 900.000₫

Mã SP: LHD.19003

2.000.000₫ 2.200.000₫

Mã SP: LHD.19029

1.500.000₫ 1.800.000₫

Mã SP: LHD.19001

3.800.000₫ 4.000.000₫

Mã SP: LHD.19009

1.500.000₫ 1.800.000₫

Mã SP: LHD.18042

3.000.000₫ 3.500.000₫

Mã SP: LHD.18014

3.100.000₫ 3.200.000₫

Mã SP: LHD.19004

1.500.000₫ 2.000.000₫

Mã SP: LHD.19006

720.000₫ 880.000₫

Mã SP: LHD.18041

5.400.000₫ 6.500.000₫

Mã SP: HGO.20002

500.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBI.20006

320.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBI.20005

320.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBI.20004

320.000₫ 500.000₫

Mã SP: LHĐTC_20.009

280.000₫ 350.000₫

Mã SP: LHĐTC_20.008

280.000₫ 350.000₫

Mã SP: LHĐTC_20.007

280.000₫ 350.000₫

Mã SP: LHĐTC_20.002

280.000₫ 350.000₫

Mã SP: HHO.20002

320.000₫ 500.000₫

Mã SP: HGO.19032

500.000₫ 700.000₫

Mã SP: LHD.19078

400.000₫ 500.000₫

Mã SP: LHD.19077

420.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.19092

320.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.19091

180.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19090

180.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.19089

250.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBO.19088

180.000₫ 300.000₫

Mã SP: HBO.19087

180.000₫ 300.000₫

Mã SP: HBO.19086

250.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.19085

280.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.19084

280.000₫ 500.000₫

Mã SP: HGO.19031

500.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.19079

500.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19078

420.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19076

280.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBI.19029

480.000₫ 850.000₫

Mã SP: HGO.19029

450.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.19070

480.000₫ 720.000₫

Mã SP: LHD.19065

420.000₫ 450.000₫

Mã SP: HGO.19027

480.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19069

420.000₫ 700.000₫

Mã SP: LHD.19064

400.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.19068

400.000₫ 650.000₫

Mã SP: HGO.19026

480.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.19063

350.000₫ 550.000₫

Mã SP: LHD.19062

400.000₫ 450.000₫

Mã SP: LHD.19059

400.000₫ 450.000₫

Mã SP: LHD.19058

420.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.19057

200.000₫ 350.000₫

Mã SP: HBO.19056

320.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.19055

390.000₫ 650.000₫

Mã SP: LHD.19053

420.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.19052

280.000₫ 420.000₫

Mã SP: HBO.19051

220.000₫ 400.000₫

Mã SP: HBO.19050

90.000₫ 160.000₫

Mã SP: HBO.19049

99.000₫ 160.000₫

Mã SP: HHN.19002

350.000₫ 380.000₫

Mã SP: HHN.19001

280.000₫ 350.000₫

Mã SP: HBO.19046

350.000₫ 580.000₫

Mã SP: HBO.19042

390.000₫ 550.000₫

Mã SP: HGO.19018

480.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBI.19019

400.000₫ 650.000₫

Mã SP: LHD.19044

400.000₫ 450.000₫

Mã SP: LHD.19042

420.000₫ 500.000₫

Mã SP: LHD.19028

450.000₫ 480.000₫

Mã SP: HGO.19010

450.000₫ 600.000₫

Mã SP: HGO.19005

480.000₫ 750.000₫

Mã SP: HBO.19022

420.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19012

300.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.19011

300.000₫ 450.000₫

Mã SP: HGO.19001

500.000₫ 750.000₫

Mã SP: HBO.19007

300.000₫ 420.000₫

Mã SP: HBO.19006

380.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.19005

250.000₫

Mã SP: HGO.20002

500.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBI.20006

320.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBI.20005

320.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBI.20004

320.000₫ 500.000₫

Mã SP: HGO.20001

1.000.000₫ 1.300.000₫

Mã SP: HKT.20004

4.000.000₫ 4.500.000₫

Mã SP: HKT.20003

1.350.000₫ 1.800.000₫

Mã SP: HBI.20003

620.000₫ 900.000₫

Mã SP: HBI.20002

620.000₫ 900.000₫

Mã SP: LHĐCB_20.009

810.000₫ 1.050.000₫

Mã SP: LHĐCB_20.007

810.000₫ 1.050.000₫

Mã SP: LHĐCB_20.001

1.350.000₫ 1.750.000₫

Mã SP: LHĐTC_20.009

280.000₫ 350.000₫

Mã SP: LHĐTC_20.008

280.000₫ 350.000₫

Mã SP: LHĐTC_20.007

280.000₫ 350.000₫

Mã SP: LHĐTC_20.005

1.250.000₫ 1.500.000₫

Mã SP: LHĐTC_20.003

750.000₫ 900.000₫

Mã SP: LHĐTC_20.002

280.000₫ 350.000₫

Mã SP: HHO.20002

320.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBI.20001

680.000₫ 900.000₫

Mã SP: HKT.20002

1.600.000₫ 2.000.000₫

Mã SP: HKT.20001

1.600.000₫ 2.000.000₫

Mã SP: HHO.20001

700.000₫ 900.000₫

Mã SP: LHD.19089

1.550.000₫ 2.000.000₫
Cửa hàng Hoa tươi - KIẾN Flowers
Cửa hàng Hoa tươi - KIẾN Flowers
popup

Số lượng:

Tổng tiền: