Cửa hàng Hoa tươi - KIẾN Flowers - Hoa tươi Kiến Flowers là thương hiệu hoa online chuyên cung cấp dịch vụ Hoa tươi. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển những lời yêu thương tới người thân yêu. Hãy tạo ra một sự ngạc nhiên cho các dịp sinh nhật của gia đình, bạn bè và người thân bạn nhé!

Hỗ trợ giao hàng Free ship: Đơn hàng >500K & <10km
Tư vấn nhiệt tình Hỗ trợ 24/7 - Hotline: 086 800 1760
Sản phẩm tinh tế Cam kết hoa tươi - Mẫu hoa đa dạng

Mã SP: LHĐCC_140

1.200.000₫ 1.500.000₫

Mã SP: LHĐCC_139

4.800.000₫ 5.250.000₫

Mã SP: LHĐCC_138

900.000₫ 1.050.000₫

Mã SP: LHĐCC_137

1.000.000₫ 1.200.000₫

Mã SP: LHĐCC_136

1.750.000₫ 1.800.000₫

Mã SP: LHĐCC_135

1.100.000₫ 1.200.000₫

Mã SP: LHĐCC_134

2.700.000₫ 3.150.000₫

Mã SP: LHĐCC_133

500.000₫ 550.000₫

Mã SP: LHĐCC_132

900.000₫ 1.050.000₫

Mã SP: LHĐCC_131

500.000₫ 550.000₫

Mã SP: LHĐCC_130

1.750.000₫ 1.800.000₫

Mã SP: LHĐCC_129

1.750.000₫ 1.800.000₫

Mã SP: LHĐCC_128

2.400.000₫ 2.800.000₫

Mã SP: LHĐCC_127

2.100.000₫ 2.450.000₫

Mã SP: LHĐCC_126

1.600.000₫ 1.750.000₫

Mã SP: LHĐCC_125

800.000₫ 850.000₫

Mã SP: HGO.20021

640.000₫ 750.000₫

Mã SP: HGO.20020

640.000₫ 750.000₫

Mã SP: HBO.20055

520.000₫ 600.000₫

Mã SP: HBO.20054

250.000₫ 350.000₫

Mã SP: HBO.20052

300.000₫ 350.000₫

Mã SP: HBO.20051

130.000₫ 150.000₫

Mã SP: HGO.20019

680.000₫ 750.000₫

Mã SP: HBO.20050

40.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.20049

350.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.20048

130.000₫ 150.000₫

Mã SP: HBO.20046

600.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBI.20023

680.000₫ 1.000.000₫

Mã SP: HBO.20043

350.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.20041

680.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.20040

650.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.20039

620.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.20036

620.000₫ 750.000₫

Mã SP: HBO.20034

90.000₫ 160.000₫

Mã SP: HHO.20019

600.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.20033

680.000₫ 900.000₫

Mã SP: HHO.20018

580.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.20031

550.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.20029

380.000₫ 450.000₫

Mã SP: HBO.20028

580.000₫ 700.000₫

Mã SP: HHO.20016

580.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.20027

580.000₫ 800.000₫

Mã SP: HGO.20010

600.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBI.20019

650.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBI.20018

650.000₫ 800.000₫

Mã SP: HGO.20009

650.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.20025

600.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.20024

480.000₫ 600.000₫

Mã SP: HBI.20017

680.000₫ 900.000₫

Mã SP: HBO.20023

480.000₫ 620.000₫

Mã SP: HBO.20022

650.000₫ 800.000₫

Mã SP: HBO.20021

150.000₫ 250.000₫

Mã SP: HBO.20019

450.000₫ 650.000₫

Mã SP: HBO.20018

580.000₫ 650.000₫

Mã SP: HGO.20007

580.000₫ 800.000₫

Mã SP: HHO.20011

650.000₫ 800.000₫

Mã SP: HGO.20021

640.000₫ 750.000₫

Mã SP: HGO.20020

640.000₫ 750.000₫

Mã SP: HBO.20055

520.000₫ 600.000₫

Mã SP: HBO.20054

250.000₫ 350.000₫

Mã SP: HBO.20053

850.000₫ 1.000.000₫

Mã SP: HBO.20052

300.000₫ 350.000₫

Mã SP: HBO.20051

130.000₫ 150.000₫

Mã SP: HGO.20019

680.000₫ 750.000₫

Mã SP: HBO.20050

40.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.20049

350.000₫ 500.000₫

Mã SP: HBO.20048

130.000₫ 150.000₫

Mã SP: HHO.20022

850.000₫ 1.100.000₫

Mã SP: HBO.20047

1.000.000₫ 1.500.000₫

Mã SP: HBO.20046

600.000₫ 700.000₫

Mã SP: HBO.20045

800.000₫ 1.000.000₫

Mã SP: HBI.20024

750.000₫ 1.000.000₫

Mã SP: HBI.20023

680.000₫ 1.000.000₫

Mã SP: HHO.20021

850.000₫ 1.100.000₫

Mã SP: HGO.20018

1.000.000₫ 1.500.000₫

Mã SP: HBI.20022

750.000₫ 1.100.000₫

Mã SP: HBO.20043

350.000₫ 450.000₫

Mã SP: HHO.20020

950.000₫ 1.100.000₫

Mã SP: HBO.20042

1.000.000₫ 1.500.000₫

Mã SP: HGO.20017

1.350.000₫ 2.000.000₫
Cửa hàng Hoa tươi - KIẾN Flowers
Cửa hàng Hoa tươi - KIẾN Flowers
popup

Số lượng:

Tổng tiền: